Agenda

Bewegende Ruimte

Theaterfestival de Parade | Amsterdam

14 augustus 2019 | 2x per dag | Try-outs
15 augustus 2019 | 3x per dag | Première
16 augustus 2019 | 3x per dag
17 augustus 2019 | 3x per dag
18 augustus 2019 | 3x per dag
19 augustus 2019 | 3x per dag
20 augustus 2019 | 3x per dag

OT Zomerkade festival | Rotterdam

30 augustus | 18:30 en 20:15
31 augustus | 15:00 en 20:15
1 september | 14:00 en 19:00

Theater kikker | Utrecht

2 oktober 2019 | 20:30
3 oktober 2019 | 20:30
4 oktober 2019 | 20:30